Valencià / Español  ·  TEL. 961 851 057 · EMAIL yocris@yocris.es
Valencià / Español  · 

Etapes

Educació Primària


Atenció a pares i mares

Tutors de 1º a 6º: dilluns de 13:00 a 14:00

1º ED. PRIMARIA: Adela Esteve Sanz

2º ED. PRIMARIA: Sara martínez Zarzoso

3º ED. PRIMARIA: Sandra Berezo Córcoles

4º ED. PRIMARIA: Ana María González Soriano

5º ED. PRIMARIA: Sara Campos Humanes

6º ED. PRIMARIA: Raquel Catalá Navarro

 

Empar Montalt Resurrección: cita previa.

 

Coordinadora Ed. Primaria: Sandra Berezo CórcolesAVALUACIONS

1ª AVALUACIÓ: 18 de desembre

2ª AVALUACIÓ: 15 de març

3ª AVALUACIÓ I FINAL: 20 de juny